Bio

Sambal Oelek

140 g  •  dazu Manufaktur e.U.

€5,49

€3,92 / 100 g

Bio

Wiener Senf

95 g  •  dazu Manufaktur e.U.

€3,49

€3,67 / 100 g

Bio

Körniger Honigsenf

140 g  •  dazu Manufaktur e.U.

€3,99

€2,85 / 100 g

Bio

Honig-Dill Senf

145 g  •  dazu Manufaktur e.U.

€3,99

€2,75 / 100 g

Bio

Scharfer Senf

140 g  •  dazu Manufaktur e.U.

€4,99

€3,56 / 100 g